Vers la page d'accueil de ce site Web
Vers la page d'accueil de ce site Web

Unité Scoute de Casteau



logo
Les Scouts [HD003]
Haine et Dendre

??, 7061 Casteau (Soignies)

Er is niet aangeven of het lokaal al dan niet gehuurd kan worden.



Wanneer?

Lidgeld?

Das?

das

Takwerking?

De takwerking is nog niet geactiveerd.


[ Gegevens laatst gewijzigd op: 2009-09-29 ]
© Scoutnet 2018