Naar de startpagina van deze website
Naar de startpagina van deze website

Disclaimer

Het bezoeken van www.scoutnet.be betekent dat je je stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande voorwaarden. Scoutnet behoudt zich het recht deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Op deze website vind je informatie met betrekking tot Scoutnet vzw. Deze site is toegankelijk voor iedereen. De pagina's worden onderhouden door a r c h i m e d e s en Scoutnet. We besteden de grootst mogelijke zorg aan de kwaliteit en toegankelijkheid van deze website. Scoutnet kan echter onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor technische en/of redactionele fouten die desondanks zouden voorkomen.

Copyright

De inhoud, foto's, media, code en design van deze website zijn en blijven eigendom van Scoutnet. Ze zijn onderworpen aan het auteursrecht en mogen niet gekopieerd, gereproduceerd, vermenigvuldigd of verder verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Scoutnet. Wil je graag bepaalde stukken van deze site overnemen, of denk je aanspraak te kunnen maken op bepaalde delen waarvoor geen specifieke auteursrechten vermeld staan, contacteer ons dan.

Privacy

Alle contactgegevens die op deze site vermeld staan, zijn bedoeld voor persoonlijk contact met de betrokkenen. Het is bij wet verboden deze gegevens te gebruiken voor promotie van een product, dienst of activiteit. Geen enkele eigenaar van een e-mailadres op deze site stemt hierin toe.

De foto's die je op deze website vindt, zijn genomen tijdens de activiteiten van Scoutnet en haar leden. Het is onmogelijk om aan alle personen die erop te zien zijn een persoonlijke toelating tot publiceren te vragen. Tenzij op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek stemmen leden van Scoutnet er mee in dat foto's van onze activiteiten kunnen worden gebruikt bij het maken van publicaties of deze website. Wil je niet dat foto's waar jij op te zien bent hiervoor gebruikt worden, gelieve ons dan een mailtje te sturen.

Tijdens het bekijken van deze site worden geen cookies gebruikt. Er worden verder geen specifiek persoonlijke gegevens van de bezoekers opgeslagen zonder dat je hiertoe een formulier invult.

Misbruik

Het is bij wet verboden de site/server te misbruiken of veranderen. Van deze site worden alle logfiles zorgvuldig geanalyseerd. Bij misbruik heeft Scoutnet het recht deze informatie door te geven aan de bevoegde instanties.

Dankwoordje

Scoutnet is een vzw die draait op vrijwilligers. Ook deze website is daar het resultaat van. De teksten, design en codering zijn het werk van Thomas Rumbaut. Yves Wailly zorgde voor de Franstalige versie. De foto's op de hoofding van de verschillende pagina's zijn afkomstig van Scouts Meerdaal Haasrode.

Achter de schermen zijn Thomas Rumbaut, Jan Tiri en Stein Hautekees week in week uit druk bezig om de server te onderhouden, de service te verbeteren en te antwoorden op jullie vragen. En dat allemaal zomaar. Hoewel... Scoutnet, we connect scouts!

© copyright 2024 by Scoutnet

website designed by a r c h i m e d e s
:: architects of multimedia and e-design ::

© Scoutnet 2024